Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Saaksumborg doet aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

MVO voegt waarde toe aan drie P’s:

  • Profit (economie),
  • People (sociaal gebied),
  • Planet (duurzaamheid)

 

  • Profit (economie)

Saaksumborg helpt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan een werkervaringsplaats. Onze deelnemers worden actief in hun omgeving. Een deel van hen vindt betaald werk. Hun leefomstandigheden gaan erop vooruit.

Organisaties investeren in de begeleiding van onze deelnemers. In ruil krijgen zij extra inzet. Dit verlicht de werkdruk. Hun klanten krijgen meer service. Soms neemt een organisatie een deelnemer in dienst.

Gemeenten zijn minder aan uitkeringen kwijt. Ze krijgen meer actieve inwoners.

 

  • ‘People’ (sociaal)

Mensen met een uitkering doen mee in de maatschappij. Als je werkt, betaald of niet, maak je jouw wereld groter. Actief zijn levert zin en structuur.

 

  • ‘Planet’ (duurzaamheid)

Onze deelnemers krijgen zicht op hun talent. Ze ontwikkelen hun vaardigheden. Waar mogelijk stimuleren wij scholing. Bij problemen leggen wij contact met ketenpartners.

Saaksumborg levert nazorg: aan deelnemers, organisaties en gemeenten.

Medewerkers van Saaksumborg ontwikkelen zich door scholing en congresbezoek.