Van Lieflandschool Bessemoerstraat

De W.A. van Lieflandschool is er voor zeer moeilijk lerende kinderen, kinderen met een verstandelijke beperking en soms ook kinderen met een lichamelijke beperking. De locatie aan de Bessemoerstraat in Selwerd is bestemd voor leerlingen van 14 tot 20 jaar. De leerlingen beginnen en eindigen de dag in mentorgroepen. In een mentorgroep zitten leerlingen met dezelfde belevingswereld. Daarna volgen ze 3 vakken op een dag. Deze vakken zijn gericht op wonen, werken en recreëren. De vakken zijn onder andere: koken; huishoudkunde; textiel; creatief; hout; muziek; zelfredzaamheid; sociale vaardigheden; lezen, tyaal en informatica; rekenen. Het adres: Bessemoerstraat 6, 9741 AJ Groningen.

Wij hebben een participatiebaan voor een

 

Onderwijsondersteuner (m/v)

 • 16 à 20 – 32 uur in de week
 • Werktijden in overleg

 

Voor wie

 • voor mensen met een bijstandsuitkering, die al langere tijd werkzoekend zijn
 • om zicht te krijgen op wat je kunt en wat je wilt
 • om jouw toekomstperspectief te vergroten

Taken (in overleg vast te stellen)

de leerkracht of klassenassistent helpen bij het onderwijs en de activiteiten, zoals

 • leerlingen samen met de leerkracht begeleiden of helpen bij een vak
 • helpen bij taken als de koffie/thee ronde, de keukendienst of boodschappen doen
 • met elkaar eten en meehelpen bij de pleindienst
 • andere hand en spandiensten

Gevraagd

 • je vindt het fijn om met jongeren met beperkingen om te gaan
 • je ziet het werk liggen en wilt aanpakken
 • je bent eerlijk, en betrouwbaar

Wij bieden

 • goede dagelijkse werkbegeleiding
Download brochure