Juffies Speelopvang

Kinderopvang Juffies heeft als uitgangspunt dat een kind geboren wordt met een schat aan talenten en mogelijkheden.

Wij bieden een positieve en stimulerende omgeving, waarbij een kind zich veilig en geaccepteerd voelt. Dit geeft een kind ruimte om deze talenten en mogelijkheden te ontdekken en daar plezier aan te beleven. Doordat kinderen bij ons in een groep met andere kinderen spelen leren ze ook van elkaar en beïnvloeden ze elkaar. Wij vinden naast het kindgericht kijken deze ontmoeting ook belangrijk. Kinderen gaan relaties met anderen aan en oefenen dagelijks hun sociale vaardigheden.

Het gevoel van veiligheid wordt bepaald door de pedagogisch medewerkers en de omgeving waarin kinderen zich bevinden. Daarnaast ook door de relaties met de andere kinderen en het gevoel wat de ouder heeft bij de opvang. Juffies kinderopvang zit aan de Lijzijde 4 in Lewenborg en heeft een participatiebaan voor een

Assistent kinderopvang (m/v)

 • 16 à 20 – 32 uur in de week
 • Werktijden in overleg

 

Voor wie

 • Voor mensen met een bijstandsuitkering, die al langere tijd werkzoekend zijn
 • Om zicht te krijgen op wat je kunt en wat je wilt
 • Om jouw toekomstperspectief te vergroten

Taken

 • Kinderen helpen op aanwijzing van de pedagogisch medewerkers
 • Licht huishoudelijke taken en allerlei hand-en spandiensten bij activiteiten.
 • Verzorgende taken bij kinderen als handenwassen, toiletgang en luiers verschonen.
 • Ondersteunen bij activiteiten en uitstapjes.

Gevraagd

 • Affiniteit (eventueel ervaring) met het werken met kinderen van 1,5 tot 4 jaar
 • Actieve en gemotiveerde houding
 • Kunnen werken in een team
 • Afspraken nakomen

Wij bieden

 • Goede dagelijkse werkbegeleiding en een fijne werkplek
Download brochure