Ilmarinen Woonzorgcentrum

Ilmarinen is een centrum voor zorg, begeleiding en wonen. Ilmarinen is er speciaal voor mensen met een verstandelijke of meervoudige handicap. In de zorg staat niet de handicap centraal, maar de persoonlijkheid. Het gaat niet om wat iemand kan, maar om wie hij of zij is, met respect voor de leeftijd die daar bij hoort. Ilmarinen vindt zijn inspiratie in de antroposofie. In enkele werkplaatsen biedt Ilmarinen dagopvang aan jongeren en volwassenen. De deelnemers zijn dagelijks aan het werk met allerlei praktische en zinvolle werkzaamheden. Werken is meer dan producten maken. Werken is ook samenzijn, je plek in de wereld vinden en jezelf ontwikkelen. Het adres van Ilmarinen: Kornalijnlaan 3, 9743 JK Groningen.

Wij hebben een participatiebaan voor een

 

Ondersteunend medewerker werkplaats (m/v)

 • 16 à 20 – 32 uur in de week
 • Werktijden in overleg

 

Voor wie

 • voor mensen met een bijstandsuitkering, die al langere tijd werkzoekend zijn
 • om zicht te krijgen op wat je kunt en wat je wilt
 • om jouw toekomstperspectief te vergroten

Taken

de werkleider helpen bij de activiteiten, zoals

 • de deelnemers begeleiden bij het doen van de was en het drogen
 • de deelnemers begeleiden bij het strijken en vouwen van de was
 • de deelnemers begeleiden bij het ophalen, het wegbrengen en het opbergen van de was
 • met elkaar koffie/theedrinken en eten
 • andere hand en spandiensten

Gevraagd

 • je vindt het fijn om met mensen met beperkingen om te gaan
 • je kunnen vinden in onze visie vanuit de antroposofie (zie ook www.ilmarinen.nl)
 • je kunt ook ‘met je handen op de rug’ werken (begeleiden, niet overnemen)
 • je ziet het werk liggen en wilt aanpakken
 • je bent eerlijk, en betrouwbaar

Wij bieden

 • goede dagelijkse werkbegeleiding
Download brochure