Huis de B

In Huis de B bieden we pedagogisch verantwoorde opvang voor kinderen van 3 tot 13 jaar.  Wij zorgen ervoor dat de combinatie werk en opvoeding voor ouders een plezier is. Het spel en de ontwikkeling van het kind als individu en in de groep stellen wij centraal. Elke leeftijdsgroep heeft een eigen huiskamer en een eigen pedagogisch klimaat. Alle teams werken met onze pedagogische cirkel. In de pedagogisch cirkel staan de vier pedagogische kerndoelen. Aan deze doelen koppelen wij houding en gedrag van medewerkers zodat ons beleid ook echt voelbaar is in elke huiskamer. Elke medewerker heeft eigen talenten en we stimuleren medewerkers om die in te zetten.

Wij zijn er voor de Schildersbuurt en omgeving. Ons adres: Adriaan van Ostadestraat 38, 9718 RZ Groningen. We hebben een participatiebaan voor een

 

Creatief mens

 • 16 – 32 uur in de week
 • Werktijden in overleg

 

Voor wie

 • voor mensen met een bijstandsuitkering, die al langere tijd werkzoekend zijn
 • om zicht te krijgen op wat je kunt en wat je wilt
 • om jouw toekomstperspectief te vergroten

Taken

 • helpen bij de kinderen van zeven tot twaalf jaar
 • in het atelier, op aanwijzing van de pedagogisch medewerkers
 • met beeldende activiteiten

Gevraagd

 • een kindvriendelijk persoon
 • actieve houding en een creatieve persoonlijkheid
 • gemotiveerd
 • afspraken goed nakomen

Wij bieden

 • een fijne werkplek. Begeleiding en coaching. We zoeken samen jouw talent.
Download brochure