De Starter Stadspark

De Starter is een gecertificeerde Daltonschool. We werken vanuit de opvoedkundige ideeën van de Amerikaanse pedagoge Helen Parkhurst. Kenmerken van het Dalton onderwijs zijn:

 1. het leren hanteren van vrijheid (stimuleren van eigen verantwoordelijkheid)
 2. het leren zelfstandig te werken
 3. het leren samenwerken

De drie uitgangspunten worden verwezenlijkt in het takensysteem. Kinderen krijgen leer- en doetaken, die binnen een bepaalde tijd worden afgerond. De omvang van de taak hangt af van wat het kind aan kan. Het adres: Verzetsstrijderslaan 2a, 9727 CE Groningen.

Wij hebben een participatiebaan voor een

 

Onderwijs assistent (m/v)

 • 16 à 20 – 32 uur in de week
 • Werktijden in overleg

 

Voor wie

 • voor mensen met een bijstandsuitkering, die al langere tijd werkzoekend zijn
 • om zicht te krijgen op wat je kunt en wat je wilt
 • om jouw toekomstperspectief te vergroten

Taken

 • leerlingen in de onderbouw op aanwijzing van de leerkracht helpen
 • individueel of in groepjes
 • materialen klaarzetten voor gebruik en na afloop opruimen en schoonmaken
 • andere hand- en spandiensten

Gevraagd

 • je hebt sociale vaardigheden voor omgang met kinderen en collega’s
 • je ziet het werk liggen en wilt aanpakken
 • je bent eerlijk, betrouwbaar en representatief

Wij bieden

 • goede dagelijkse werkbegeleiding
Download brochure