De Starter Stadspark

De Starter is een gecertificeerde Daltonschool. We werken vanuit de opvoedkundige ideeën van de Amerikaanse pedagoge Helen Parkhurst. Kenmerken van het Dalton onderwijs zijn:

 1. het leren hanteren van vrijheid (stimuleren van eigen verantwoordelijkheid)
 2. het leren zelfstandig te werken
 3. het leren samenwerken

De drie uitgangspunten worden verwezenlijkt in het takensysteem. Kinderen krijgen leer- en doetaken, die binnen een bepaalde tijd worden afgerond. De omvang van de taak hangt af van wat het kind aan kan. Het adres: Verzetsstrijderslaan 2a, 9727 CE Groningen.

Wij hebben ruimte voor twee mensen op een participatiebaan voor een

 

Assistent conciërge (m/v)

 • 16 à 20 – 32 uur in de week
 • Werktijden in overleg

 

Voor wie

 • voor mensen met een bijstandsuitkering, die al langere tijd werkzoekend zijn
 • om zicht te krijgen op wat je kunt en wat je wilt
 • om jouw toekomstperspectief te vergroten

Taken

 • Aandacht voor onbekende bezoekers, deuren/ramen afsluiten, beveiliging
 • Telefoon beantwoorden, absentielijst bij houden, op verzoek bellen over absentie
 • koffie/thee zetten, de afwas verzorgen, voorraden bijhouden, kopieerwerk, post verzorgen
 • Zorg dragen voor de gemeenschappelijke ruimte en middelen, installaties klaarzetten
 • Plein netjes houden, beheer containers
 • andere hand- en spandiensten, een boodschap doen

Gevraagd

 • je hebt sociale vaardigheden voor omgang met kinderen, collega’s en ouders
 • je ziet het werk liggen en wilt aanpakken
 • je bent eerlijk, betrouwbaar en representatief

Wij bieden

 • goede dagelijkse werkbegeleiding
Download brochure