De Hoeksteen

De Hoeksteen is een moderne, open christelijke basisschool met ongeveer 700 leerlingen. In de groepen een en twee werken we ontwikkelingsgericht. We sluiten zo goed mogelijk aan bij de ontwikkeling en de belevingswereld van de kinderen. We werken met thema’s uit de werkelijkheid, de omgeving van de kinderen en de actualiteit. De Hoeksteen is een Vensterschool, een school waar allerlei activiteiten voor ouders en kinderen in samenwerking met andere instanties plaats vinden. Het adres: Siersteenlaan 480-1, 9743 EZ Groningen. Wij hebben een participatiebaan voor een

 

Assistent Kleuterklas (m/v)

 • 16 à 20 – 32 uur in de week
 • Werktijden in overleg

 

Voor wie

 • voor mensen met een bijstandsuitkering, die al langere tijd werkzoekend zijn
 • om zicht te krijgen op wat je kunt en wat je wilt
 • om jouw toekomstperspectief te vergroten

Taken

de leerkracht helpen bij het werk, zoals

 • materialen klaarzetten voor gebruik
 • materialen na afloop van een activiteit schoonmaken en opruimen
 • andere hand en spandiensten
 • kinderen op aanwijzing van de leerkracht helpen

Gevraagd

 • je vindt het fijn om met kinderen om te gaan
 • je ziet het werk liggen en wilt aanpakken
 • je bent eerlijk en betrouwbaar

Wij bieden

 • goede dagelijkse werkbegeleiding
Download brochure