De Feniks

Obs de Feniks is een openbare school in een groene omgeving. Toegankelijk voor iedereen, ongeacht geloofsovertuiging of culturele achtergrond. Onze school biedt onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Onze school heeft 19 lokalen, brede gangen, een speellokaal voor de kleuters en een sporthal. Het gebouw is duurzaam aangelegd. Warmte wordt opgepompt uit de aarde en is goede klimaatbeheersing en luchtzuivering. De school wordt gezien als schoonste, duurzaamste en meest frisse school van Noord Nederland. Het adres: Maresiusstraat 22, 9746 BJ Groningen.

Wij hebben een participatiebaan voor een

 

Onderwijsondersteuner (m/v)

 • 16 à 20 – 32 uur in de week
 • Werktijden in overleg

 

Voor wie

 • voor mensen met een bijstandsuitkering, die al langere tijd werkzoekend zijn
 • om zicht te krijgen op wat je kunt en wat je wilt
 • om jouw toekomstperspectief te vergroten

Taken

 • leerlingen op aanwijzing van de leerkracht helpen, individueel of in groepjes
 • materialen klaarzetten voor gebruik en na afloop opruimen en schoonmaken
 • eventueel: meehelpen bij de pleindienst
 • andere hand en spandiensten

Gevraagd

 • je vindt het fijn om met kinderen om te gaan
 • je ziet het werk liggen en wilt aanpakken
 • je bent eerlijk en betrouwbaar

Wij bieden

 • goede dagelijkse werkbegeleiding
Download brochure