COSIS De Kornalijn

COSIS ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking. Het uitgangspunt is dat de cliënt de regie over haar of zijn leven voert. Een leven dat past bij de individuele mogelijkheden, wensen en ambities. COSIS werkt vanuit zorgposten. Zorgposten sluiten aan bij het netwerk van de cliënt en werken samen met instellingen en vrijwilligers uit de buurt. De bewoners van woongemeenschap de Kornalijn van de zorgpost Vinkhuizen wonen in een eigen appartement. Alle bewoners kunnen dag en nacht een beroep doen op begeleiding en ondersteuning. Er is een ontmoetingsruimte en een beweegtuin, waar wijkbewoners ook welkom zijn. Het adres: Kornalijnlaan 5, 9743 JK Groningen.

Wij hebben een participatiebaan voor een

 

Assistent Activiteitenbegeleiding wonen (m/v)

 • 16 à 20 – 32 uur in de week
 • Werktijden tussen 15 en 23 uur

 

Voor wie:

 • voor mensen met een bijstandsuitkering, die al langere tijd werkzoekend zijn
 • om zicht te krijgen op wat je kunt en wat je wilt
 • om jouw toekomstperspectief te vergroten

Taken:

 • boodschappen doen met bewoners
 • koken met bewoners
 • sporten met bewoners in de beweegtuin
 • activiteiten opzetten met en voor bewoners, zoals bijvoorbeeld een sjoelavond
 • overige voorkomende werkzaamheden

Gevraagd:

 • je bent betrouwbaar en ziet er verzorgd uit
 • je hebt gevoel voor omgaan met mensen die beperkingen hebben
 • je moet zelfstandig kunnen werken

Wij bieden:

 • goede werkbegeleiding
 • instructie over de omgang met de cliënt
Download brochure