Wijkwerker Hilde

Hilde Scholtens heeft een deel van haar tijd beschikbaar voor Vinkhuizen. Zij werkt vooral voor organisaties en professionals binnen organisaties.

Hilde stimuleert zij nieuwe initiatieven voor vrijwilligerswerk, activering en participatie.

Zij werkt samen met het Wij-team, professionals en organisaties. Hilde stemt haar werk af met Peter Dertien, haar collega bij Saaksumborg.

Hilde hoort het graag als zij iets voor je kan doen!