’t Kompas

‘t Kompas ligt midden in de wijk Lewenborg in Groningen en is de enige christelijke basisschool in de wijk. De school wordt bezocht door zo’n 200 leerlingen. Onze identiteit komt vooral tot uiting in de omgang met elkaar, waarbij voorop staat: je mag er zijn! Wij willen dat ‘t Kompas een veilige, rustige en uitdagende plek is waar kinderen zich optimaal ontwikkelen. Kinderen ontwikkelen zich het best wanneer ze zich betrokken voelen bij de leerstof en bij de school als gemeenschap. Dat stimuleren we door in te spelen op de natuurlijke ontwikkelingsdrang van kinderen. We vinden het verder belangrijk dat kinderen elke dag met plezier naar school komen. Valreep 67-69, 9732 EJ Groningen

Wij hebben een participatiebaan voor een

 

Onderwijsassistent didactisch (m/v)

 • 16 à 20 – 32 uur in de week
 • Werktijden in overleg

 

Voor wie

 • voor mensen met een bijstandsuitkering, die al langere tijd werkzoekend zijn
 • om zicht te krijgen op wat je kunt en wat je wilt
 • om jouw toekomstperspectief te vergroten

Taken

 • leerlingen op aanwijzing van de leerkracht helpen, individueel of in groepjes
 • didactische ondersteuning geven bij rekenen, taal en andere vakken, in kleine groepjes
 • materialen klaarzetten voor gebruik en na afloop opruimen
 • andere hand en spandiensten

Gevraagd

 • je vindt het fijn om met kinderen om te gaan
 • je ziet het werk liggen en wilt aanpakken
 • je bent eerlijk en betrouwbaar

Wij bieden

 • goede dagelijkse werkbegeleiding
Download brochure