Siebe Jan Boumaschool

De Siebe Jan Boumaschool is een school voor openbaar onderwijs. Dat betekent dat álle kinderen, ongeacht culturele achtergrond, geloofs- en/of levensovertuiging welkom zijn. In de multiculturele samenleving, waarvan onze wijk een weerspiegeling is, levert onze school een bijdrage aan acceptatie en integratie van verschillende culturen. Wij willen met ons onderwijs bereiken dat ieder kind die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden. In een omgeving, waar het kind zich geborgen en thuis voelt. Ons motto is: ‘samen leren, samen werken en samen leven’! Het adres: Oliemuldersweg 47, 9713 VA Groningen.

Wij hebben een participatiebaan voor een

 

Assistent conciërge (m/v)

 • 16 – 32 uur in de week
 • Werktijden in overleg

 

Voor wie

 • voor mensen met een bijstandsuitkering, die al langere tijd werkzoekend zijn
 • om zicht te krijgen op wat je kunt en wat je wilt
 • om jouw toekomstperspectief te vergroten

Taken

 • kleine klusjes, kopieerwerk, licht administratief werk, eventueel de telefoon opnemen
 • klaarzetten van ruimtes en afruimen na afloop
 • algemene ruimten, buitenom en het schoolplein netjes houden
 • koffie/thee zetten
 • andere hand en spandiensten, een boodschap doen
 • eventueel: een eigen project, in overleg (natuur, techniek, creativiteit enz).

Gevraagd

 • je bent handig met kleine klusjes
 • je ziet het werk liggen en wilt aanpakken
 • je bent eerlijk en betrouwbaar en kunt goed met kinderen omgaan

Wij bieden

 • goede dagelijkse werkbegeleiding
Download brochure