Siebe Jan Boumaschool

De Siebe Jan Boumaschool is een school voor openbaar onderwijs. Dat betekent dat álle kinderen, ongeacht culturele achtergrond, geloofs- en/of levensovertuiging welkom zijn. In de multiculturele samenleving, waarvan onze wijk een weerspiegeling is, levert onze school een bijdrage aan acceptatie en integratie van verschillende culturen. Wij willen met ons onderwijs bereiken dat ieder kind die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden. In een omgeving, waar het kind zich geborgen en thuis voelt. Ons motto is: ‘samen leren, samen werken en samen leven’! Het adres: Oliemuldersweg 47, 9713 VA Groningen.

Wij hebben een participatiebaan voor een

 

Assistent kleuterklas (m/v)

 • 16 – 32 uur in de week
 • Werktijden in overleg

 

Voor wie

 • voor mensen met een bijstandsuitkering, die al langere tijd werkzoekend zijn
 • om zicht te krijgen op wat je kunt en wat je wilt
 • om jouw toekomstperspectief te vergroten

Taken

de leerkracht helpen bij het werk, zoals

 • materialen klaarzetten voor een activiteit; na afloop schoonmaken en opruimen
 • kinderen op aanwijzing van de leerkracht helpen, individueel of in groepjes
 • kinderen begeleiden bij gym, toezicht houden, opvangen als het nodig is, pleister plakken
 • andere hand en spandiensten

Gevraagd

 • je vindt het fijn om met kinderen om te gaan
 • je ziet het werk liggen en wilt aanpakken
 • je bent eerlijk en betrouwbaar

Wij bieden

 • goede dagelijkse werkbegeleiding
Download brochure