Driebond

De Driebond is een openbare school voor Dalton basisonderwijs en is gehuisvest op twee locaties aan de Oostkant van de stad Groningen. In Ruischerbrug (Woldweg 7, 9734 AA) krijgen de groepen 1 t/m 3 les en in Engelbert (Engelberterweg 38, 9723 EM) de groepen 4 t/m 8. De school staat open voor alle kinderen ongeacht afkomst, godsdienst, levensbeschouwing of culturele achtergrond. Wij hebben een participatiebaan voor een

 

Assistent Secretariaat / Kleuterklas (m/v)

 • 16 à 20 – 32 uur in de week
 • Werktijden in overleg

 

Voor wie

 • voor mensen met een bijstandsuitkering, die al langere tijd werkzoekend zijn
 • om zicht te krijgen op wat je kunt en wat je wilt
 • om jouw toekomstperspectief te vergroten

Taken: een combinatie van taken

de directeur helpen met taken en een leerkracht helpen bij het werk, zoals

 • de telefoon aannemen, post sorteren, een briefje typen, printen/fotokopiëren
 • materialen klaarzetten voor een activiteit; na afloop schoonmaken en opruimen
 • kinderen op aanwijzing van de leerkracht helpen, individueel of in groepjes
 • andere hand en spandiensten

Gevraagd

 • je vindt het fijn om met kinderen om te gaan
 • je ziet het werk liggen en wilt aanpakken
 • je bent eerlijk en betrouwbaar

Wij bieden

 • goede dagelijkse werkbegeleiding
Download brochure