Bisschop Bekkersschool

De Bisschop Bekkersschool is een katholieke daltonschool in Paddepoel. We zijn een echte buurtschool. Alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwelijke, culturele of sociale achtergrond zijn welkom. De school werd in 1966 opgericht en kreeg de naam van Bisschop Bekkers. Deze bisschop ging uit van openheid en eigen verantwoordelijkheid. Opvoeden met liefde en geduld was zijn ideaal. Dit is ook ons uitgangspunt. De school ligt aan de Siriusstraat 1, 9742 KT Groningen.

Wij hebben een participatiebaan voor een

 

Assistent Leraar (m/v)

 • 16 à 20 – 32 uur in de week
 • Werktijden in overleg

 

Voor wie

 • voor mensen met een bijstandsuitkering, die al langere tijd werkzoekend zijn
 • om zicht te krijgen op wat je kunt en wat je wilt
 • om je toekomstperspectief te vergroten

Taken

de leerkracht helpen bij het werk, zoals

 • materialen klaarzetten voor gebruik
 • materialen na afloop van een activiteit schoonmaken en opruimen
 • kinderen op aanwijzing van de leerkracht helpen, bijvoorbeeld met rekenen of lezen
 • andere hand- en spandiensten

Gevraagd

 • je vindt het fijn om met kinderen om te gaan
 • je ziet het werk liggen, wilt aanpakken en toont initiatief
 • je bent eerlijk en betrouwbaar

Wij bieden

 • Goede dagelijkse werkbegeleiding
Download brochure